עיכוב הליכים

עיכוב הליכים
המשפט הפלילי הוא ענף מורכב וסבוך מאוד. מכאן, ברור שגם התיקים הנידונים במסגרת המשפט הפלילי טומנים בחובם באופן טבעי נסיבות שונות המצדיקות פתרונות שונים, ולעתים גם יצירתיים למדי.

כך למשל, במקרים מסוימים מאפשר החוק לנאשם, שהוגש כנגדו כתב אישום, להגיש ליועץ המשפטי לממשלה בקשה לעיכוב הליכים. למען הסר ספק, לא מדובר בעיכוב הליכים הנובע כתוצאה ממחלוקת ראייתית הקיימת בתיק, כי אם לאור הטענה שהאינטרס הציבורי אינו מצדיק את העמדתו של הנאשם לדין.

זאת ועוד, קבלתה של בקשת עיכוב ההליכים מותנית בכך שהנאשם יודה באשמה ובביצוע העבירות המיוחסות לו, ואף על פי-כן, במידה והיועץ המשפטי לממשלה יקבל את הבקשה, כתב האישום יימחק וההליכים המתנהלים כנגדו בבית המשפט יופסקו. הנאשם, מצדו, יוזהר  שלא לבצע עבירות במשך פרק זמן של חמש שנים מרגע קבלת האזהרה ויובהר לו כי אם יעשה כן ויפר את התחייבותו, ניתן יהיה לחזור ולהגיש כנגדו את כתב האישום שנמחק.

באופן טבעי, רצוי כי כל בקשה בעלת צביון משפטי, באשר היא, תוגש על ידי עורך דינו ובא כוחו של הנאשם ולא על ידו באופן אישי. לכן, ברור ונהיר הוא, אפוא, כי הגשתה של בקשה כה חריגה הממוענת במישרין ליועץ המשפטי לממשלה, על ידי עורך דין ותיק ומנוסה, טומנת בחובה ערך מוסף של ממש.

הניסיון המקצועי רב השנים של עורך הדין אשר הוציא תחת ידיו שורה של בקשות דומות לא יסולא בפז משום שעורך דין מנוסה מכיר באופן אישי את מגוון התקדימים המשפטיים שהצדיקו את קבלת הבקשה. העובדה שמדובר בבקשה חריגה הזוכה למענה חיובי לעתים רחוקות ביותר, מחייבת את עורך הדין המייצג את הנאשם לנמק בצורה יסודית מדוע דווקא המקרה המדובר מצדיק חריגה ומתן פריבילגיה מסוג זה.

משרדנו עוסק בהגשת בקשות לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה. ההיכרות המעמיקה עם התקדימים, אשר אושרו על ידי היועצים המשפטיים לממשלה בעבר הרחוק והקרוב כאחד, מעניקים לו יתרון יחסי שאין להמעיט מערכו כהוא זה. באם הוגש נגדכם כתב אישום, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר עוד היום על מנת שנבחן יחדיו את הסיכוי שלכם להותיר את המעידה החד-פעמית מאחור – בדיוק לשם כך אנחנו כאן.